Okładka artykułu Nieczytelność w oparciu o działania typograficzne i liternicze — Projekt Joanny Tyborowskiej
Inspiracje

Nieczytelność w oparciu o działania typograficzne i liternicze

Projekt Joanny Tyborowskiej

0

Praca rozpatruje zagadnienie nieczytelności tekstu w obszarze projek­towania graficznego – dziedziny sztuki odciskającej znaczące piętno na rozwój współczesnej komunikacji społecznej. Ze względu na użytkowy charakter znaku literowego, jego rozpoznawalność jest podstawowym warunkiem umożliwiającym realizację nadrzędnej funkcji tekstu, jakim jest przekazywanie treści. Litera od wieków pozostaje jednak uwikłana w zależność pomiędzy komunikatem, który niesie (funkcją), a swoim wizualnym odwzorowaniem (formą).

Dychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i liternicze

Dychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i literniczeOkładka książki, wykonana z czarnej tektury kasze­rowanej tworzywem syntetycznym, wprowadza w projekt sterylny, tech­niczny chłód ekranu, spotykany w urządzeniach multimedialnych. Jej format – 210 × 270 mm – jest również zbliżony do rozmiarów popularnych na rynku tabletów. Ozdobny charaktery oprawy to także współczesna interpretacja bogato inkrustowanych kodeksów, z czasów kiedy książka, jako obiekt, cieszyła się niezwykła estymą.

Dychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i literniczeDychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i literniczeMarginesy zewnętrze rozkładówek zostały tak zaprojektowane, aby przy odpowiednim przechyleniu stron w bloku książki, pojawiał się napis. Przy wygięciu bloku w prawo, kaskadowo układające się strony budują przy krawędziach powtarzający się napis forma. Wygięcie bloku w lewo natomiast tworzy słowo funkcja. Książka staje się tym samym prostą, analogową animacją, ilustrującą tytułową dychotomię formy i funkcji.

Dychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i literniczeDychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i literniczeDychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i literniczeDychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i literniczeDychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i literniczeDychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i literniczeDychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i literniczeKażdy rozdział wydawnictwa rozpoczyna się stroną tytułową, która zapewnia czytelnikowi chwilę oddechu w czytaniu. Rozkładówki w rozdziałach to nasycone graficznie obrazy, czerpiące inspiracje z różnych technik tworzenia litery. Pojawiają się wyraźne nawiązania do poszczególnych etapów rozwoju technologi druku i jej wpływu na formę znaku. Litery, w tym procesie, ulegają swobodnemu przetworzeniu i deformacji, niejedno­krotnie odbiegają od czytelności ideogramu. W wydawnictwie zrezygnowano z mocnego wyróżniania akapitów tekstu głównego, zamiast tego wykorzystano jedynie pojedynczy gliff – znak akapitu. Brak wyraźnej przerwy w tekście sprawia, że przybiera on strukturę cieczy. Tekst prowadzi czytelnika mean­drami poprzez kolejne strony w formie wypełnionych pól tekstowych czy rozsypanych, pojedynczych linijek.

Dychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i literniczeDychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i literniczeDychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i literniczeDychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i literniczeDychotomia funkcji i formy w projektowaniu graficznym w oparciu o działania typograficzne i literniczeKsiążka ma w założeniu być obiektem eklektycznym, w którym mieszają się różne środki ekspresji plastycznej. Kluczowe w projekcie jest znaczenie czerni i bieli – opozycyjnych war­tości które współistnieją, zakorzenione w ludzkiej  świadomości. Monochromatyczność projektu pozwala na maksymalne nasycenie tego kontrastu. Działanie linii, plamy czy rastra, a w wybiórczych przypadkach tinty zbudowanej z gradientu – to zwrócenie się w stronę tradycyjnych tech­nik druku czy początków technologii komputerowej, w której królował zgrzebny druk czarno-biały. Każda kolejna rozkładówka wal­czy o uwagę widza. Mnogość obrazów i ich gęstość, może wywołać u odbiorcy wrażenie maksymalnego nasycenia wizualnego – przytłoczenia, które często towarzyszy użytkow­nikom w przeglądaniu materiału graficznego w internecie.

Projekt jest częścią pracy doktorskiej, zrealizowanej pod opieką naukową dr hab. Michała Jandury, prof. ASP.

Joanna Tyborowska - Projektantka z zamiłowaniem do typografii użytkowej i artystycznej, zajmuje się plakatem, grafiką wydawniczą oraz identyfikacją wizualną. Laureatka konkursu KTR, Projekt Roku STGU czy Communication Arts. Otrzymała również wyróżnienie i nagrodę honorową w konkursie Najpiękniejsze Polskie Książki 2022. Finalistka ED Awards oraz prestiżowych konkursów skupiających twórców plakatów (m.in. w Boliwii, Ekwadorze, Meksyku, Finlandii, Serbii, Trnavie, na Cyprze, Hong Kongu, jak również w Warszawie, Katowicach, czy Poznaniu). Pracuje na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie oraz na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej. Instagram: @typo_tybo.

To może Cię zainteresować