Okładka artykułu Jak poprawić atmosferę w pracy? — Zwiększ zaangażowanie Twojego zespołu
Felietony Poradniki

Jak poprawić atmosferę w pracy?

Zwiększ zaangażowanie Twojego zespołu

Zdjęcie autora Szymon Kozak
0

Satysfakcja z pracy poprawia stan ogólnego zadowolenia z życia i prowadzi do większej efektywności. Te z kolei przekładają się na lepsze wyniki firmy. Zarządzający zespołami, dbając o morale pracowników, mogą sprawnie optymalizować przychody i przyczyniać się szybszej realizacji zadań.

Jeśli zauważycie niską produktywność, nietypowe nieobecności i rosnący koszt zatrudnienia pracowników, należy interweniować. To pierwsze objawy słabnącego zaangażowania zespołu, które w dłuższej perspektywie mogą generować kolejne problemy.

Podniesienie wynagrodzeń i premie finansowe niekoniecznie pomogą Wam zmotywować zespół. Warto spróbować innych sposobów, niezwiązanych bezpośrednio z pieniędzmi przelewanymi na konto pracownika.

Wewnętrzna ścieżka awansu

System awansu wewnętrznego pozwala zrezygnować z rekrutacji na stanowiska wyższego szczebla, jednak przede wszystkim daje szansę rozwoju kompetencji aktualnym pracownikom. Wieloletnie doświadczenie umożliwia płynniejsze przejście z jednego poziomu obowiązków na drugi, niewątpliwym plusem jest też fakt, że odpowiedzialne stanowisko otrzymuje osoba już sprawdzona, znająca zespół i sposób funkcjonowania firmy. Pomijacie konieczność szkoleń wprowadzających dla nowych pracowników i kilkumiesięcznej adaptacji. To wymierna oszczędność czasu i środków.

Jak jednak stworzyć, promować i informować pracowników o takich możliwościach? Możecie rozbudować sekcję dotyczącą kariery na stronie Waszej firmy o ścieżki awansu. Pokażcie jak zmienia się zakres obowiązków od juniora do managera i które kompetencje są kluczowe na konkretnych stanowiskach. To pomoże Waszym pracownikom dać z siebie więcej. Czasem wystarczy post na Waszym blogu albo w intranecie. Warto dołożyć starań, żeby pracownicy potrzebujący zmiany szukali pracy w ramach tej samej firmy zamiast przechodzić do konkurencji.

Luźna atmosfera i radość z pracy

Nie jest tajemnicą, że szczęśliwi pracownicy wkładają w pracę więcej inicjatywy. W nowoczesnych firmach kluczem do zaangażowania pracowników jest pozytywna energia. Połączenie pasji i pracy to naturalny motywator do poszerzania wiedzy i rozwoju brakujących kompetencji.

Może zamiast automatów z kawą dajcie pracownikom swobodę wyjścia na przerwę do sąsiedniej kafejki. Kilka dodatkowych minut spędzonych z przyjaciółmi w ciągu dnia to doskonały sposób na odreagowanie stresu. Na koniec dnia zrelaksowani pracownicy okazują się bardziej efektywni i chętniej wykonują dodatkowe zadania.

Przechodząc z trybu stricte czasowo określonego do projektowego możecie dać pracownikom narzędzia do monitorowania czasu poświęcanego na swoje obowiązki i pozwolić im weryfikować ich własne postępy. W ten sposób buduje się wzajemne zaufanie.

© macrovector, Adobe Stock

Wpływ na działalność firmy

Pracownicy chętniej poświęcają więcej czasu na realizację zadań, jeśli czują, że przełożeni wsłuchują się w ich opinie i biorą je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. To pracownicy niższych szczebli mają bezpośredni kontakt z klientami i najbliższym otoczeniem. Oni też najlepiej rozumieją podstawowe problemy i mogą zasugerować adekwatne rozwiązania.

Realny wpływ na działalność firmy buduje poczucie identyfikacji. Pracownicy chętniej będą też promować firmę, mówiąc o pomysłach, które zrodziły się z ich doświadczenia i zostały wdrożone.

Jednym z najbardziej znanych przykładów na otwarcie się firmy na inicjatywę pracowników jest zasada 20% rozpopularyzowana przez Google. W takiej sytuacji każdy pracownik może poświęcić ⅕ swojego tygodniowego czasu pracy na rozwój własnych pomysłów albo przyłączyć się do pracy nad projektami kolegów. W ten sposób możecie nie tylko pozyskać nowe rozwiązania, ale także uniknąć odejść pracowników, którzy chcą rozwijać swoje projekty - to klasyczna sytuacja win-win.

Jeśli wizja wydzielenia konkretnej ilości czasu pracy w Waszej firmie jest zbyt kosztowna, możecie stworzyć prosty system do zgłaszania pomysłów i planów rozwoju produktu poprzez np. Intranet albo konkretny adres email.

Empatia i szacunek

Morale pracowników w zespole jest ściśle powiązane z poczuciem bycia docenianym. Niezależnie od stanowiska i pełnionej roli, pracownicy potrzebują potwierdzenia, że dobrze wykonują swoje obowiązki. Łatwiej i chętniej realizuje się zadania, gdy ma się przekonanie, że od nas zależy sukces firmy. Trudno o efektywność zespołów, w których nie celebruje się sukcesów i nie docenia osiągnięć.

Wewnętrzne konkursy np. na nazwę nowego produktu lub design strony i satysfakcja związana z wygraną (dodatkowe upominki też są mile widziane) to ważny czynnik motywacyjny. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w każdej firmie zbudować bezkosztowy albo niskokosztowy system podziękowań i docenienia. Mogą to być zarówno pochwały od przełożonych i współpracowników na spotkaniach w szerszym gronie, jak i drobne symbole np. puchar dla najbardziej pomocnego pracownika w danym miesiącu.

Poza pozytywnymi reakcjami na dobrą pracę, ważnym elementem relacji w firmie jest zrozumienie i wsparcie dotyczące życia poza pracą. Pracownicy, którzy otrzymali wsparcie, gdy musieli radzić sobie z pozazawodowymi problemami, potrafią okazać więcej zrozumienia, gdy firma jest w trudnej sytuacji.

© macrovector, Adobe Stock

Benefity

Utrzymywanie dobrych relacji i podnoszenie efektywności w pracy wymaga zaangażowania. Czasem to zaangażowanie sprowadza się do bardziej empatycznych zachowań, a czasem przyjmuje formę pozafinansowych benefitów. Dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej i pakietu sportowego to podstawowe metody utrzymywania pracowników w dobrej kondycji. Z czasem firmy zaczęły rozszerzać pakiety o dodatkowe zabiegi relaksacyjne. Dla pracodawców stało się jasne, że kondycja fizyczna i psychiczna ich pracowników przekłada się na wyniki osiągane przez firmę.

Podsumowanie

Pieniądze nie zawsze są czynnikiem mającym największy wpływ na efektywność pracowników. Docenienie osiąganych rezultatów i zainteresowanie sytuacją życiową to dobre podejście by zbudować atmosferę identyfikacji z firmą. Największy problem z inicjatywami finansowymi jest taki, że pieniądze szybko się kończą. Realny wpływ na działalność rodzi odpowiedzialność, która powinna przełożyć się na postawę wobec pracy.

To może Cię zainteresować