Okładka artykułu Automatyzujemy pracę — Za pomocą Grunt
Poradniki

Automatyzujemy pracę

Za pomocą Grunt

Zdjęcie autora Tomasz Piątek
0

Jedną z podstawowych zasad w pracy każdego programisty jest reguła DRY (don’t repeat yourself – nie powtarzaj się)  Ścisłe jej respektowanie pozwala nie tylko tworzyć lepsze oprogramowanie, ale również zaoszczędzić czas,  który możemy przeznaczyć na ciekawsze rzeczy, niż wykonywanie nudnych, powtarzalnych czynności. W dzisiejszym artykule pokażę wam, jak ten czas zaoszczędzić z pomocą Grunt.

Słowem wstępu – czym jest Grunt?

Grunt jest systemem automatyzacji pracy, w którym możemy stworzyć listę (własnych lub stworzonych przez kogoś) zadań, które zostaną wykonane po odpaleniu odpowiedniego polecenia. Pozwala nam to oszczędzić sporo czasu, zautomatyzować pracę i pozbyć się czasem nudnego i żmudnego wykonywania ciągle tych samych zadań. Przykładowymi zadaniami, jakie możemy zlecić Gruntowi to: komplikacja Sass bądź Less do CSS, minifikacja CSS, generowanie tzw. sprite’ów, sprawdzenie błędów w plikach JavaScript i wiele więcej.

Sama instalacja i konfiguracja jest dziecinnie prosta, choć wymaga trochę czasu. Na początek przygotujmy nasze środowisko. Potrzebujemy:

 1. Node.js – instalujemy najnowszą wersję, w systemie Windows instalator automatycznie doda nam do PATH ścieżkę instalacyjną do Node.js, co z pozwoli używać w konsoli polecenia npm.
 2. Grunt – po instalacji Node.js, w konsoli wykonujemy polecenie npm install -g grunt-cli, co z kolei pozwolić używać w konsoli polecenia grunt.
 3. Zadań, które możemy sobie zautomatyzować.

Zaczynamy zabawę

Podzielimy zadania na dwa środowiska – developerskie i produkcyjne. W pierwszym znajdą się zadania wykonywane przy każdej zmianie w pliku, w produkcyjnym natomiast zadbamy o generowanie plików dla serwera produkcyjnego.

Środowisko developerskie

Na początek ułatwmy sobie prace z Sass. Przyjrzyjmy się strukturze pliku Gruntfile.js, w którym umieszczamy zadania. Może przerażać, ale bez obawy – całość jest dziecinnie prosta!

module.exports = function(grunt) {
  grunt.initConfig({
    pkg: grunt.file.readJSON('package.json'),
    taskName: {     //nazwa zadania
      options: {    //opcje

      },
      operations: {  //operacje

      }
    }
  });

  grunt.loadNpmTasks('grunt-module');         // w taki sposób ładujemy nasze moduły
  grunt.registerTask('default', ['taskName']);     // określany jakie zadania wykonują się po wpisaniu w konsoli grunt
};

W tym miejscu wypada od razu wyjaśnić, z czego jest zbudowany plik Gruntfile.js. Struktura pliku zazwyczaj jest taka sama, różni się zadaniami. Polecenie grunt.file.readJSON('package.json'), odnosi się do pliku package.json – zawiera on informację o tym, z jakich modułów korzystamy. Na razie się nim nie przejmujmy.

Zajmijmy się kompilacją pliku z kodem Sass do pliku z kodem CSS. Należy w tym celu pobrać zadanie o nazwie grunt-libsass, które się tym zajmie. Wydajemy w konsoli polecenie: npm install grunt-libsass --save-dev. Gdy zadanie zostanie pobrane i zainstalowane, możemy przejść do jego konfiguracji:

libsass: {            //zadanie główne
  files: {
    expand: true,
    src: ['css/style.scss'], // pliki na których domyślnie ma być wykonane zadanie
    dest: '',        // gdzie mają się zapisać skompilowane pliki CSS (w tym przypadku zapisze się w lokalizacji pliku Sass)
    ext: '.css'       // rozszerzenie po skompilowaniu
  }
}

Powyższy listing wyjaśnia cel użycia poszczególnych opcji w zadaniu. Pełna lista opcji zazwyczaj znajduje się na stronie pakietu na stronie npmjs.com bądź na stronie jego autora.

Teraz należy załadować zadanie, dopisując do pliku Gruntfile.js linię: grunt.loadNpmTasks('grunt-libsass'); Jeśli wszystko zrobiliśmy dobrze, plik Gruntfile.js powinien wyglądać tak, jak ten poniżej, a po wpisaniu polecenia grunt libsass w konsolę, powinna rozpocząć się kompilacja pliku.

module.exports = function(grunt) {
  grunt.initConfig({
    pkg: grunt.file.readJSON('package.json'),
    libsass: {
      files: {
        expand: true,
        src: ['css/style.scss'],
        dest: '',
        ext: '.css'
      }
    }
  });

  grunt.loadNpmTasks('grunt-libsass');
};

Jednak wpisywanie polecenia za każdym razem, kiedy dokonamy zmian w pliku Sass, to sporo monotonnej pracy. Dlaczego nie nakazać Gruntowi kompilacji pliku natychmiast po wykryciu dokonanych w nim zmian?  Z pomocą przychodzi nam obowiązkowe zadanie watch. Instalujemy je wpisując w konsolę npm install grunt-contrib-watch --save-dev i konfigurujemy następująco:

watch: {
  scss: {           // możemy określić dowolną nazwę
    files: ['css/*.scss'], // określamy na jakich plikach pracujemy
    tasks: ['libsass']   // wybieramy zadania jakie na nich wykonujemy, po kolei
  }
}

Ładujemy zadanie za pomocą kodu grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-watch'); i dodajemy watch do domyślnych zadań (wykonywanych po odpaleniu polecenia gruntgrunt.registerTask('default', ['watch']);. Zapisujemy plik Gruntfile.js i odpalamy w konsoli polecenie grunt Od teraz każda modyfikacja pliku Sass w folderze css będzie powodować automatyczne kompilowanie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zamkniemy konsolę, zamkniemy również zadanie i kompilacja automatyczna zatrzyma się.

Sprite – wszystkie ikony w jednym obrazku

Aby nieco zmniejszyć liczbę zapytań do serwera i przyspieszyć działanie strony, możemy łatwo scalić ikony w jeden obrazek i dla każdej ikony zmieniać background-position. Bez obaw – nic nie musimy pisać sami! Wykorzystamy zadanie grunt-spritesmith. Instalujemy je za pomocą polecenia: npm install grunt-spritesmith --save-dev.

Pozostało jeszcze skonfigurować to zadanie:

sprite: {
  all: {
    src: 'images/icons/*.png',      // folder z naszymi ikonami, każda zmiana w nim będzie podować wygenerowanie sprita
    dest: 'images/spritesheet.png',    // wynikowy plik z ikonami
    destCss: 'css/icons.scss',      // plik gdzie wygeneruje nam mixin bądź css
    padding: 10,             // odstęp pomiędzy ikonami
    cssOpts: {
      cssClass: function (item) {
        return '.icon-' + item.name; // przedrostek klasy
      }
    }
  }
}

Po wykonaniu wyżej wymienionych kroków, rzut okiem na gotowy plik Gruntfile.js:

module.exports = function (grunt) {
  grunt.initConfig({
    sprite: {
      all: {
        src: 'images/icons/*.png',
        dest: 'images/spritesheet.png',
        destCss: 'css/icons.scss',
        padding: 10,
        cssOpts: {
          cssClass: function (item) {
            return '.icon-' + item.name;
          }
        }
      }
    },
    libsass: {
      files: {
        expand: true,
        src: ['css/style.scss'],
        dest: '',
        ext: '.css'
      }
    },
    watch: {
      libsass: {
        files: ['css/*.scss', 'css/**/*.scss'],
        tasks: ['libsass']
      },
      sprite: {
       files: ['images/icons/*.png'],
       tasks: ['sprite']
     }
    }
  });

  // ładowanie wybranych modułów dla Grunt.js
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-watch');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-libsass');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-spritesmith');

  // rejestrowanie domyślnego zestawu zadań dla Grunt
  grunt.registerTask('default', ['watch']);
};

Możemy również definiować własną grupę zadań do uruchomienia korzystając z metody grunt.registerTask('zadanie', ['inne', 'zadania', 'ktore', 'wykonujemy']);. Podobnie jest z wykonaniem pojedynczego zadania i podzadania: grunt libsass wykonana nam wszystko z libsass, ale już grunt libsass:files tylko to co znajduje się w files.

Polecam zadanie grunt-notify, którego zadaniem jest informowanie o błędach podczas wykonywania zadania. Nie zawsze przecież musimy patrzeć na konsolę.

Generowanie środowiska produkcyjnego

Przy generowaniu środowiska produkcyjnego powinno nam zależeć na możliwie największym zmniejszeniu wagi plików – kosztem ich czytelności. Jednym poleceniem rozwiązujemy problem zminifikowania plików CSS, JavaScript i HTML. Służy do tego zadanie grunt-contrib-compressor (instalacja: npm install grunt-contrib-compressor --save-dev). Całość – oczyszczona i odchudzona – będzie generowana do folderu dist.  Konfiguracja tego zadania wygląda następująco:

compressor: {
  css:{
    files: {
      'dist/css/style.css': ['css/style.css']
    }
  },
  js: {
    options: {
      mangle: true
    },
    files:grunt.file.expandMapping(['js/*.js','js/*/*.js'], '', {
      rename: function(base,file) {
        return 'dist/'+file;
      }
    })
  },
  html:{
    options:{
      removeComments: true, // usunie komentarze
      collapseWhitespace: true
    },
    files:{
      'dist/index.html': ['index.html']
    }
  }
}

Nasz Gruntfile.js finalnie powinien wyglądać tak:

module.exports = function (grunt) {
  grunt.initConfig({
    sprite: {
      all: {
        src: 'images/icons/*.png',
        dest: 'images/spritesheet.png',
        destCss: 'css/icons.scss',
        padding: 20,
        cssOpts: {
          cssClass: function (item) {
            return '.icon-' + item.name;
          }
        },
      }
    },
    libsass: {
      files: {
        expand: true,
        src: ['css/style.scss', 'css/icons.scss', 'css/modules/**/*.scss'],
        dest: '',
        ext: '.css'
      }
    },
    compressor:{
      css: {
        files: {
          'dist/css/style.css': ['css/style.css']
        }
      },
      js: {
        options: {
          mangle: true
        },
        files:grunt.file.expandMapping(['js/*.js','js/*/*.js'], '', {
          rename: function(base,file) {
            return 'dist/'+file;
          }
        })
      },
      html:{
        options:{
          removeComments: true
        },
        files:{
          'dist/index.html': ['index.html']
        }
      }
    },
    watch: {
      libsass: {
        files: ['css/*.scss', 'css/**/*.scss'],
        tasks: ['libsass', 'notify']
      },
      sprite: {
        files: ['images/icons/*.png'],
        tasks: ['sprite']
      }
    }
  });
  
  // ładowanie wybranych rozszerzeń dla Grunt.js
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-watch');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-compressor');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-libsass');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-spritesmith');

  // rejestrowanie domyślnego zestawu zadań dla Grunt.js
  grunt.registerTask('default', ['watch', 'notify']);
  grunt.registerTask('prod', ['compressor', 'notify']);
};

Na koniec

Mam nadzieję, że ten artykuł zainteresuje was możliwością wykorzystania systemu automatyzacji pracy, jakim jest Grunt, w codziennej pracy. Warto jeszcze wymienić kilka zadań, o których nie wspomniałem w tym artykule, a które mogą okazać się niezwykle pomocne:

 • grunt-contrib-clean – usuwa wskazane pliki i foldery
 • grunt-contrib-copy – pozwala na kopiowanie pliku z miejsca na miejsce
 • grunt-contrib-concat – pozwala na łączenie wielu plików w jeden
 • grunt-contrib-less – kompiluje kod Less do CSS
 • grunt-contrib-imagemin – zmniejsza wagę obrazków

A może wykorzystujecie już Grunt? Chętnie przeczytam o Waszych zastosowaniach.

To może Cię zainteresować