Okładka artykułu Zapraszamy 17 lipca o godz. 18.00 na wernisaż nowej wystawy — W Przestrzeni Instytutu Dizajnu w Kielcach
Informacje prasowe

Zapraszamy 17 lipca o godz. 18.00 na wernisaż nowej wystawy

W Przestrzeni Instytutu Dizajnu w Kielcach

0

Wystawa „Praski sznyt” prezentuje szereg działań realizowanych w ostatnich latach na rzecz rzemiosła na warszawskiej Pradze. Pokazuje efekty badań naukowych, publikacje oraz programy edukacyjne i popularyzatorskie koordynowane przez Katarzynę Chudyńską - Szuchnik w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy.

Przedstawia działania rewitalizacyjne prowadzone w ramach programu na_ prawa Warszawa i propozycje nowych szyldów dla praskich warsztatów wykonane przez stowarzyszenie Traffic design. Prezentuje projekt typograficzny „Warszawskie kroje” zrealizowany w oparciu o stare szyldy stolicy, który powstał z inicjatywy zespołu projektantów graficznych.

Przybliża na wystawie również działania grupy Projekt Pracownie, która dokumentuje poczynania współczesnych rzemieślników. Odwiedza twórców w ich warsztatach pracy oraz przeprowadza z nimi wywiady, w ramach których zadaje pytania o charakter ich działalności i wybór profesji rzemieślniczej jako sposobu na życie.

Praski Sznyt - wystawaPoza prezentacją koncepcji badaczy oraz podejmowanych działań o charakterze projektowym i rewitalizacyjnym na terenie Pragi organizatorzy sięgają również do historii i tradycji praskiego rzemiosła. Wspominają na wystawie pracownie, które kiedyś prężnie działały i tworzyły obraz dzielnicy oraz pokazują na przykładzie wybranych zakładów zjawisko nowej fali rzemiosła.

Na podstawie treści zawartych w książce „Zręczni” Katarzyny Chudyńskiej – Szuchnik i wypowiedzi zebranych przez Projekt Pracownie organizatorzy wystawy przyglądają się funkcjonowaniu praskiego rzemiosła kiedyś i obecnie. Pytają o kompetencje jakie powinien posiadać współczesny rzemieślnik. Poruszają temat lokali dla rzemieślników i problem miejsc przeznaczonych na pracownie rzemieślnicze w przestrzeni miejskiej na przykładzie zagłębia rzemieślników mieszczącego się do niedawna przy ul. Podskarbińskiej, które przestało istnieć ze względu na planowane na tym terenie inwestycje deweloperskie. Pragną także zwrócić uwagę na kapitał społeczny i potencjał marketingowy jaki stoi za branżą rzemieślniczą. Skupiają się na przedstawieniu dobrych praktyk, dzięki którym ranga rzemiosła jest podniesiona i przywracany jest jej należyty szacunek.

Doświadczenie zawodowe fachowców i tradycja warsztatów z długim rodowodem w wyniku wolnego rynku lat 90-tych i transformacji ustrojowej zostały zaprzepaszczone. Obecnie dzięki wysiłkom aktywistów, projektantów i badaczy ręczna praca z powrotem jest doceniana i zyskuje uznanie młodego pokolenia i nowych klientów.

Wystawa w Instytucie Dizajnu w Kielcach jest współorganizowana z Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziałem Muzeum Warszawy, Stowarzyszeniem Traffic Design oraz grupą Projekt Pracownie. Ekspozycja została objęta patronatem magazynu Grafmag.

Na wystawie wykorzystano materiały źródłowe za zgodą współorganizatorów.
Teksty wykorzystane na wystawie pochodzą z książki „Zręczni” Katarzyny Chudyńskiej – Szuchnik wydanej w 2019 roku przez Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział Muzeum Warszawy. Eksponaty na wystawie pochodzą z kolekcji edukacyjnej Pracowni Rzemieślniczej oraz programu edukacyjnego Projektowanie z Rzemiosłem.

Ekspozycja potrwa do 20 września.

To może Cię zainteresować