Okładka artykułu Plakat patriotyczny, wojenny i socrealistyczny w Polsce — Sztuka w służbie państwu
Teoria

Plakat patriotyczny, wojenny i socrealistyczny w Polsce

Sztuka w służbie państwu

Zdjęcie autora Iga Zwolińska
0

Wybuch drugiej wojny światowej zapoczątkował okres długiej walki o polską niepodległość i demokrację. Po zaledwie dwudziestu latach wolności, szybkiego rozwoju gospodarki, społeczeństwa oraz sztuki, Polska znalazła się pod nazistowską okupacją a następnie radziecką protekcją. Jak w tym wszystkim odnalazł się plakat i jaką funkcję pełnił?

Okupacja nazistowska na ziemiach polskich pogwałciła wszelkie aspekty normalnego funkcjonowania państwa, w tym rozwój sztuki i sceny artystycznej. Brak wolności słowa i rygorystyczna cenzura ograniczały na tworzenie tylko i wyłącznie w duchu propagandy, której plakat stał się idealnym narzędziem. Wykorzystywany był przez Niemców w różnych akcjach promujących słuszność nazistowskiej polityki. Jedną z najpopularniejszych była antysemicka propaganda, ukazująca społeczeństwo żydowskie jako przyczynę wojny i upadku Polski.

Plakaty antysemickie
Niemieckie plakaty antysemickie, około 1940 (źródło 1, 2)

Równocześnie plakat służył także drugiej stronie i stał się narzędziem agitacyjnym Polskiego Państwa Podziemnego, które za jego pomocą informowało cywilów o walce i akcjach społecznych wobec okupanta.

Plakaty z okresu drugiej wojny światowej do złudzenia przypominały te z okresu zaborów. Posługiwano się podobną ikonografią, szczególnie nawiązując do walki zbrojnej oraz wartości obywatelskich, poświęcenia dla ojczyzny. Podkreślano patriotyczną symbolikę posługując się wizerunkiem białego orła z koroną i biało-czerwonych barw narodowych. Tematyką plakatów było często nawoływanie do zjednoczonej walki wobec okupanta i obrona stolicy.

Polski plakat patriotyczny
Polski plakat wojenny „Wara”, około 1939 (źródło), 
Polski plakat wojenny „Do broni”, około 1939 (źródło)

Przedstawiony powyżej plakat „Wara” z 1939 ukazuje polskiego żołnierza przebijającego bagnetem olbrzymią dłoń, na której widnieje symbol swastyki. Ogromna ręka próbuje zniszczyć prężnie rozwijające się miasto - Warszawę. Dłoń jest symbolem nazistowskiej armii, żołnierz natomiast symbolizuje Polskę i Polaków. Łatwo dostrzec metaforyczną przewagę sił niemieckich nad polskimi, ale także niezłomność walczących Polaków.

Plakaty z tego okresu, szczególnie z czasu kampanii wrześniowej były utrzymane w barwach czarno-białych i szarościach, z silnie widoczną typografią. Zwykle było to hasło utworzone z wyróżniających się, czerwonych liter. Symbolika walki dobra ze złem była charakterystyczna dla plakatów z okresu drugiej wojny światowej. Widoczna w nich była w szczególności identyfikacja okupanta ze złem, zbrodnią i śmiercią - pod postacią kostuchy lub fikcyjnego potwora często w połączeniu z symboliką swastyki lub czarnego orła.

Jednym z takich plakatów była praca Henryka Chmielewskiego “Każdy pocisk, jeden Niemiec” ukazująca czaszkę w nazistowskim hełmie z pociskiem w tle. Plakat nie tylko zachęcał do walki z okupantem, ale również przypominał o konieczności oszczędzania amunicji - każdy pocisk musiał oznaczać śmierć po stronie wroga.

Polski plakat patriotyczny
Polski plakat wojenny „Do broni”, około 1939 (źródło)
Henryk Chmielewski „Każdy pocisk, jeden Niemiec”, około 1943 (źródło)

Plakat był najefektywniejszą formą komunikacji w okupowanej Polsce. Był czytelny i zrozumiały dla wszystkich Polaków, często natomiast zaszyfrowany dla Nazistów. Podziemne, tajne wojska Armii Krajowej przekazywały w formie sztuki plakatowej generalne komunikaty wojenne alarmujące o podsłuchach lub wzywające do sabotażu i nie poddawania się nazistowskiej propagandzie, szeroko rozpowszechnionej między innymi w kinematografii. Stąd też znane hasło występujące w plakatach „tylko same świnie siedzą w szwabskim kinie” dążące do sparaliżowania hitlerowskiej propagandy filmowej.

Mimo systematycznego niszczenia polskich plakatów przez Nazistów, miały one dużą siłę oddziaływania na społeczeństwo. Informowały obywateli o aktywnej i zorganizowanej walce z okupantem, co zdecydowanie dawało nadzieję i zachęcało do dalszej walki cywilnej.

Polski plakat wojenny
Polski plakat wojenny „Gęba na kłódkę, wróg podsłuchuje”, około 1944 (źródło),
Polski plakat wojenny „Tylko same świnie siedzą w szwabskim kinie”, około 1944 (źródło)

Polskie plakaty wojenne były również tworzone za granicą. W krajach sojuszników popularne były te rekrutujące do armii - między innymi do angielskich Sił Powietrznych. Szeroko rozpowszechnione były plakaty ukazujące polskie bohaterstwo i odwagę oraz determinację do walki z Nazistami. Podkreślały one także sojusz i współpracę Polskiej Armii z siłami aliantów co można dostrzec między innymi w plakatach Wojciecha Meyera.

Poland First to Fight
„Poland First to Fight”, około 1939 (źródło 1, 2)
Wojciech Mayer - "Polish Navy", "Polish Air Force"
Wojciech Meyer „Polish Air Force”, około 1944 (źródło),
Wojciech Meyer „Polish Navy”, około 1944 (źródło)

Plakat wojenny służył obu stronom konfliktu jako narzędzie propagandy i kontrolowanej komunikacji. Jego walory artystyczne były zdominowane wojenną i patriotyczną ikonografią. Stał się on bezpośredni w przekazie, bazował przede wszystkich na emocjach, wywoływał z jednej strony bunt i strach, a z drugiej nadzieję i wolę walki.

Po drugiej wojnie światowej plakat, już w atmosferze triumfu, agitował o pomszczenie Niemców, walkę z oszustami i nazistowskimi kolaborantami, a także o wspólną odbudowę Polski. Pozornie podnoszące na duchu i pełne nadziei, plakaty te nacechowane były elementami socjalistycznymi, co zapowiadało kolejne zniewolenie – tym razem ze strony Związku Radzieckiego.

Plakat powojenny
Stanisław Miedza-Tomaszewski „W walce – odwet za krew tysięcy Polaków”, 1945 (źródło),
„Niemcy skapitulowały”, 1945 (źródło)

Zaraz po wojnie, rozpoczęła się rekonstrukcja państwa polskiego, a wraz z nią odrodzenie polskiej sceny artystycznej. Wszystko to następowało w duchu socjalizmu, co budziło wątpliwości, jednakże nie zapowiadało nadciągającej tragedii.

Polacy w nadziei na odbudowanie kraju powracali do ojczyzny, w tym artyści, graficy, plakaciści. W 1948 roku zorganizowano Kongres Pokoju we Wrocławiu, z udziałem wielu znanych uczonych i artystów, także gośćmi z Europy Zachodniej, między innymi Pablo Picasso. Wydawać by się mogło, że wszystko wraca do normy, jednakże były to tylko pozory, a w rzeczywistości wkrótce zostały wprowadzone zmiany, które na długie lata związały Polskę ze Związkiem Radzieckim.

Już w 1949 roku sporządzono ogólne zasady dotyczące sztuki i twórczości artystycznej, w tym też plakatu. Sztuka socrealistyczna miała być przede wszystkich zrozumiała dla całego społeczeństwa. Stąd też uznano, iż realizm będzie najefektywniejszą formą artystyczną. Wszystko co metaforyczne i abstrakcyjne wiązano z burżuazją i kapitalizmem. Celem sztuki nie było poszerzanie horyzontów i pokazywanie alternatywnych sposobów myślenia. Sztuka i kultura miały ułatwiać indoktrynację. Rolą artysty natomiast było służyć ludowi.

To właśnie on „oswajał” społeczeństwo z wartościami socjalistycznymi wyrażonymi w swojej twórczości. Artysta socjalistyczny musiał wystrzegać się przede wszystkim indywidualizmu i pragnienia wyróżniania się. Jego zadaniem było naśladowanie wielkich radzieckich artystów i podążanie za wskazówkami ze strony władz. Te ograniczenia, początkowo przytłumione radością i entuzjazmem wywołanymi zakończeniem II wojny światowej, zmusiły wielu polskich artystów do opuszczenia kraju. Większość z tych która została, uległa władzy, tym samym tworząc „do szuflady” przez wiele lat.

Plakat socjalistyczny
Maciej Nehring „Przyjaźń polsko-radziecka”, około 1952 (źródło),
Tadeusz Trepkowski „Chwała wyzwolicielom” około 1946 (źródło)

Bardzo szybko plakat stał się najpopularniejszą formą sztuki w młodej, socjalistycznej Polsce. Spełniał najważniejsze warunki dzieła socrealistycznego: między innymi szybki i bezpośredni przekaz myśli i idei. Pełnił funkcję narzędzia politycznego, tym samym zaprzeczając stwierdzeniu iż plakat może być dziełem sztuki. Tak zwane „miejskie galerie sztuki” stały się ośrodkami masowej indoktrynacji. Przesiąknięte komunistyczną czerwienią i surowym realizmem akademickim plakaty, nie przypominały już awangardowych dzieł sprzed wojny.

Socrealistyczna ikonografia wypracowała kilka podstawowych motywów. Jednym z nich była utopijna gloryfikacja klas społecznych (szczególnie klasy robotniczej i rolniczej) i ukazanie idealnego obywatela Polski Ludowej. Plakaty takie jak przedstawione poniżej „Budujemy nową kulturę” czy „Cały naród buduje swoją ojczyznę” cechowała prosta kompozycja złożona z jednej lub grupy postaci charakteryzujących się wyidealizowaną, posągową i silną postawą ciała. Reprezentowali oni poszczególne zawody, pozując na traktorach bądź z cegłą lub szpachlą w dłoniach. Celem tych plakatów było ukazanie pracującego społeczeństwa jako najważniejszej wartości państwa socjalistycznego.

Istotne było podkreślanie idealnego funkcjonowania jednostki w socjalistycznym społeczeństwie. Zachęcanie do ciężkiej pracy wiązało się z kryzysową sytuacją powojennej gospodarki, a także konieczności odbudowy zniszczonej Warszawy. Przykładowo plakat Waldemara Świerzego „Miesiąc Budowy Warszawy 1953” ukazuje wzorowego obywatela państwa socjalistycznego z cegłą w dłoni, na której dodatkowo siedzi biała gołębica. Plakat ten jest metaforycznym obrazem odbudowy Warszawy w duchu socrealizmu. Te zrujnowane przez wojnę miasto miało bowiem stać się symbolem pokojowych narodzin nowego oblicza Polski - Polski Ludowej.

Plakat socjalistyczny
Polski plakat socrealistyczny „Budujemy nową kulturę”, około 1952 (źródło),
Włodzimierz Zakrzewski „Partia”, 1955 (źródło),
Waldemar Świerzy „Miesiąc Budowy Warszawy 1953” 1953 (źródło)
Plakaty komunistyczne
Konstanty Maria Sopoćko „1 Maja” 1948 (źródło),
Witold Chmielewski „Budujemy siłę Polski” 1951 (źródło),
Wiktor Górka „Cały naród buduje swoją ojczyznę”, 1954 (źródło)

Plakaty te reprezentowały socjalistyczną młodzież i studentów, a także „pracujące” kobiety. Przypominały jak ważny jest ich wkład w budowaniu komunistycznej Polski. Młodzież była przedstawiana jako przyszłość naszego kraju, często ukazywana nie tylko w pracy przy budowie lub w polu, ale również w szkołach, z książkami w dłoniach - dla władz istotne było kształtowanie obywateli w duchu socjalizmu już od najmłodszych lat.

Jeśli chodzi o kobiety były one ukazywane wizualnie niemalże tak samo jak mężczyźni. Potężne ramiona i dłonie, gruba szyja, duża głowa. Taka ikonografia nie miała przekonywać o równości płci. Kobiety były przedstawiane w ten sposób ponieważ cechy kobiece, powszechnie jej nadawane - takie jak delikatność czy subtelność, nie tylko wyglądu ale i charakteru, uznawane były za niepotrzebną słabość, nie akceptowaną przez władze komunistyczne.

Kobiety na plakatach komunistycznych
Polski plakat socrealistyczny, około 1954 (źródło),
Witold Chmielewski „Młodzieży – Naprzód do walki o szczęśliwą, socjalistyczną wieś polską”, 1951 (źródło),
Wojciech Fangor, Jerzy Tchórzewski „Pozdrawiamy kobiety pracujące, dla pokoju i rozkwitu ojczyzny”, 1953 (źródło)

W budowaniu socjalistycznego państwa i społeczeństwa istotny był element ciągłego strachu przed szpiegami i kolaborantami. W plakatach często pojawiają się hasła mówiące o „wrogu narodu” lub „strzeżenia tajemnicy państwowej”. Dwa niezwykle znane plakaty o tej tematyce to “Strzeż tajemnicy państwowej” Wojciecha Fangora i “Bądź czujny wobec wroga narodu” Tadeusza Trepkowskiego.

Plakat socjalistyczny
Wojciech Fangor „Strzeż tajemnicy państwowej”, 1951 (źródło),
Tadeusz Trepkowski „Bądź czujny wobec wroga narodu”, 1953 (źródło),
Jan Tarasin „Bumelant to dezerter z frontu walki o pokój i silną Polskę”, 1951 (źródło)

W plakatach socjalistycznych często posługiwano się karykaturą. Wyśmiewano przede wszystkim przeciwników komunizmu, między innymi państwa Europy Zachodniej lub Stany Zjednoczone. Państwa kapitalistyczne nazywano często sojusznikami hitlerowskimi i oskarżano je o chęć rozpoczęcia kolejnej wojny.

Plakat socialistyczny
Plakat socrealistyczny – antykapitalistyczny, około 1953 (źródło)

Zarówno plakat wojenny jak i socrealistyczny były narzędziami indoktrynacji politycznej. Podczas drugiej wojny światowej walory artystyczne plakatów redukowano na rzecz ideologii i wojennej ikonografii.

Okres powojenny natomiast rozpoczął się przybyciem fali socjalizmu i ograniczenia plakatu do roli narzędzia politycznego. Jednak mimo uciążliwych restrykcji i zasad dotyczących tworzenia sztuki, socrealizm nigdy do końca nie przyjął się w Polsce.

Artystyczne sukcesy Polaków jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej, szczególnie w dziedzinie plakatu, nie uległy zapomnieniu, a co więcej, rozwijano tą dziedzinę, mimo wszelkich utrudnień ze strony władz.

Przez metaforykę i inteligentny żart, artyści stawiali opór władzy komunistycznej. Przez lata, tworząc przede wszystkim plakaty teatralne i filmowe, wypracowali oni „język plakatowego buntu” wobec komunizmu tworząc zjawisko polskiej szkoły plakatu, które omówię w kolejnych artykułach.

To może Cię zainteresować