Okładka artykułu Artysto, poznaj swoje prawa! — „Sztuka prawem chroniona” - 8.10 w Gdańsku
Informacje prasowe

Artysto, poznaj swoje prawa!

„Sztuka prawem chroniona” - 8.10 w Gdańsku

0

W Warszawie, 04.10.2018 r. w sali konferencyjnej budynku Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy przy ul. Stefana Jaracza 2 oraz w Gdańsku, dn. 08.10.2018 r. w Patio ASP Gdańsk przy ul. Targ Węglowy 6 odbędą się bezpłatne szkolenia skierowane do plastyków, fotografów i innych twórców sztuk wizualnych. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać cenne informacje o ochronie ich praw jako twórców.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Sztuka prawem chroniona”, realizowanego przez Ośrodek Analiz im. Hipolita Cegielskiego we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków, a także Kancelarią Parchimowicz i Kwaśniewski. Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu praw twórców i ochrony tych praw.

Szkolenie w Warszawie poprowadzi Pani Dominika Popiel - adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Praw Człowieka organizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej.

Za edycję gdańską odpowiadać będzie Marta Kaczan-Parchimowicz, radca prawny, członek OIRP w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim i studiów podyplomowych z prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wspólnik w kancelarii Parchimowicz&Kwaśniewski Spółka Adwokacka s.k. z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i reklamy oraz prawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi.

„W zmieniającej się rzeczywistości społecznej Internet staje się przestrzenią swobodnej wymiany dobrami kultury. To dla artystów wielka szansa, ale również ryzyko. Nieskrępowany charakter interakcji w Internecie stwarza niebezpieczeństwo, że dzieła z trudem wytworzone przez ich autorów będą rozpowszechniane wbrew ich woli lub wiedzy. Artyści często nie wiedzą jakie podjąć kroki, gdy ktoś wykorzystuje ich utwory w sposób niezgodny z prawem. Nasz projekt ma za zadanie temu zaradzić” – powiedział dr Tymoteusz Zych – Prezes Zarządu Ośrodka Analiz im. Hipolita Cegielskiego.

„Uczestnik szkolenia zapozna się miedzy innymi z plusami i minusami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, dowie się również jakie przysługują mu roszczenia w przypadku naruszeń autorskich praw majątkowych lub autorskich praw osobistych. Dokonamy również prezentacji nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi” - powiedziała adw. Dominika Popiel - współpracownik Kancelarii Parchimowicz i Kwaśniewski.

Sztuka i prawo

Harmonogram szkoleń:

11.00 uroczyste otwarcie;
11.15-12.45 I panel;
12.45-13.30 obiad;
13.30-15.00 II panel
15.00-16.45 III panel
17.00-18.00 dyskusja

Program ramowy szkoleń
BLOK I - Twórczość artystyczna i jej ochrona – zagadnienia podstawowe
 • Podstawa normatywna ochrony twórczości i utworów w prawie krajowym i międzynarodowym.
 • Utwór jako przedmiot prawa autorskiego.
 • Zasady wykonywania praw autorskich do utworów współautorskich i połączonych.
 • Utwór zależny i jego ochrona.

Treść bloku I: zagadnienia podstawowe związane z ochroną praw autorskich, twórczości i utworów; źródła prawa (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, konwencje, umowy międzynarodowe); definicja utworu, rodzaje utworów chronionych ze względu na rodzaj twórczości, rodzaje utworów chronionych ze względu na podmiot; utwór zależny a utwór inspirowany.

BLOK II – Autorskie prawa osobiste i majątkowe
 • Cywilnoprawna ochrona praw autorskich. Zagadnienia procesowe. Orzecznictwo.
 • Utwory osierocone.
 • Dozwolony użytek, w tym w szczególności dozwolony użytek utworów plastycznych.

Treść bloku II: rodzaje praw autorskich; roszczenia służące do ochrony praw autorskich ze względu na ich rodzaj; ochrona utworów w czasie; utwory osierocone – definicja i sposób ochrony; dozwolony użytek publiczny i prywatny, twórca wobec dozwolonego użytku jego utworu – kiedy należy mu się wynagrodzenie, kiedy potrzebna jest tylko jego zgoda a kiedy i w jakich warunkach dozwolony jest brak zgody twórcy.

BLOK III – Umowy prawno-autorskie
 • Zasady konstruowania umów prawno-autorskich.
 • Ograniczenia zasady wolności kontraktowania w umowach prawno-autorskich.
 • Pola eksploatacji utworu, w tym digitalizacja utworów plastycznych i korzystanie w Internecie.
 • Przykłady klauzul w umowach prawno-autorskich.
 • Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi.

Treść bloku III: ww. plusy i minusy zbiorowego zarządu prawami autorskimi, prezentacja nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi.

Źródło: Materiały prasowe organizatora

To może Cię zainteresować