Poniżej znajdziecie treści, które pomogą wam korzystać ze strony naszego magazynu w sposób najbardziej odpowiedni i zgodny z prawem. Opisaliśmy tutaj zasady wykorzystywania oraz komentowania zamieszczonych w Grafmagu artykułów. Ponadto, na tej stronie znajdziecie listing źródeł, które wykorzystywaliśmy podczas tworzenia tej witryny.

Zasady wykorzystywania artykułów

Pod każdym z artykułów publikowanych w magazynie Grafmag, znajduje się informacja na temat praw do jego wykorzystywania. Artykuły oznaczone jako Wszystkie prawa zastrzeżone nie mogą być kopiowane, ani wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób bez zgody jego autora. Artykuły publikowane w ramach odmian licencji Creative Commons mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie w różny sposób. Szczegółowy opis zasad można znaleźć na stronie Creative Commons. Materiały oznaczone jako Domena publiczna, mogą być wykorzystywane w dowolnym celu bez zgody kogokolwiek.

Opisana licencja obejmuje zarówno teksty zawarte w artykule, jak i grafiki, z wyjątkiem tych oznaczonych jako pochodzące z serwisów Fotolia oraz Depositphotos, których nie można wykorzystywać do żadnych celów, bez względu na postanowienia licencji artykułu w którym się znajdują (nawet łącznie z artykułem). Grafiki wykonane na potrzeby tutoriali nie mogą być wykorzystywane w inny sposób, niż w ramach rozpowszechniania tutorialu z którego pochodzą. Projekty pokazane w galeriach inspiracji mogą być publikowane jedynie z uwzględnieniem ich pierwotnego autora i z zachowaniem wszystkich praw autorskich jakie go dotyczą.

Wszystkie fragmenty kodu zawarte w artykułach, bez względu na licencję danego artykułu, publikowane są na licencji GNU GPL w wersji trzeciej. Zarówno redakcja, jak i autor artykułu, nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe jego działanie oraz ewentualne szkody, jakie nieumiejętne wykorzystanie tego kodu może wyrządzić.

Zasady komentowania artykułów

W celu ochrony dóbr osobistych osób publikujących swoje artykuły w magazynie Grafmag oraz osób komentujących je, zabrania się w komentarzach:

  1. Wypowiadania się na tematy niezwiązane bezpośrednio z treścią artykułu, w szczególności komentowania i wyśmiewania życia prywatnego oraz prac autora materiału.
  2. Prowokowania i prowadzenia kłótni z innymi uczestnikami dyskusji.
  3. Reklamowania produktów i usług oraz stron internetowych, z wyjątkiem gdy ma to bezpośredni kontakt z treścią komentowanego materiału lub jeden z komentujących wyraźnie o to poprosi.
  4. Publikowania wypowiedzi, których treść jest nieczytelna. Rozumie się przez to obowiązek stosowania polskich znaków, przestrzegania zasad polskiej ortografii i interpunkcji.
  5. Publikowania treści pornograficznych, wulgarnych, obrażających lub wyśmiewających inne osoby, związanych z propagowaniem uzależnień, antysemityzmu, faszyzmu, rasizmu oraz innych szerzących nienawiść. Zabronione jest również nadużywanie wulgaryzmów.

Prawa autorskie do strony internetowej Grafmag.pl

Witryna magazynu Grafmag.pl chroniona jest prawem autorskim. Wykorzystywanie projektu strony oraz kodu stworzonego na jej potrzeby w całości lub fragmentach, jeśli licencja nie stanowi inaczej, jest zabronione. Autorką projektu strony jest Aleksandra Wolska, a autorem szablonu do systemu zarządzania stroną WordPress jest Hubert Tulibacki.

Autorem logo Grafmag jest Patryk Staszewski.

Grafmag wykorzystuje również kod stworzony przez osoby trzecie dostępny na licencji open source, w tym między innymi:

Wykorzystujemy także font Roboto, którego autorem jest Christian Robertson.

Korzystamy z ikon udostępnianych za pomocą serwisu icomoon.io z paczek Iconic autorstwa P.J. Onori, IcoMoon autorstwa Keyamoon oraz Entypo których autorem jest Daniel Bruce.

Oprócz tego do ilustracji stron statycznych wykorzystane zostały grafiki pochodzące z serwisów Depositphotos (autorstwa: shotsstudioMilena Trickovic [1] [2]Michele Piacquad [1] [2]), oraz Fotolia (autorstwa: vectomartalphaspiritvinzstudioollyAmir Kaljikovicvirtua73zwieback2003).