Satysfakcja z pracy poprawia stan ogólnego zadowolenia z życia i prowadzi do większej efektywności. Te z kolei przekładają się na lepsze wyniki firmy. Zarządzający zespołami, dbając o morale pracowników, mogą sprawnie optymalizować przychody i przyczyniać się szybszej realizacji zadań.

Jeśli zauważycie niską produktywność, nietypowe nieobecności i rosnący koszt zatrudnienia pracowników, należy interweniować. To pierwsze objawy słabnącego zaangażowania zespołu, które w dłuższej perspektywie mogą generować kolejne problemy.

Podniesienie wynagrodzeń i premie finansowe niekoniecznie pomogą Wam zmotywować zespół. Warto spróbować innych sposobów, niezwiązanych bezpośrednio z pieniędzmi przelewanymi na konto pracownika.

Wewnętrzna ścieżka awansu

System awansu wewnętrznego pozwala zrezygnować z rekrutacji na stanowiska wyższego szczebla, jednak przede wszystkim daje szansę rozwoju kompetencji aktualnym pracownikom. Wieloletnie doświadczenie umożliwia płynniejsze przejście z jednego poziomu obowiązków na drugi, niewątpliwym plusem jest też fakt, że odpowiedzialne stanowisko otrzymuje osoba już sprawdzona, znająca zespół i sposób funkcjonowania firmy. Pomijacie konieczność szkoleń wprowadzających dla nowych pracowników i kilkumiesięcznej adaptacji. To wymierna oszczędność czasu i środków.

Jak jednak stworzyć, promować i informować pracowników o takich możliwościach? Możecie rozbudować sekcję dotyczącą kariery na stronie Waszej firmy o ścieżki awansu. Pokażcie jak zmienia się zakres obowiązków od juniora do managera i które kompetencje są kluczowe na konkretnych stanowiskach. To pomoże Waszym pracownikom dać z siebie więcej. Czasem wystarczy post na Waszym blogu albo w intranecie. Warto dołożyć starań, żeby pracownicy potrzebujący zmiany szukali pracy w ramach tej samej firmy zamiast przechodzić do konkurencji.

Luźna atmosfera i radość z pracy

Nie jest tajemnicą, że szczęśliwi pracownicy wkładają w pracę więcej inicjatywy. W nowoczesnych firmach kluczem do zaangażowania pracowników jest pozytywna energia. Połączenie pasji i pracy to naturalny motywator do poszerzania wiedzy i rozwoju brakujących kompetencji.

Może zamiast automatów z kawą dajcie pracownikom swobodę wyjścia na przerwę do sąsiedniej kafejki. Kilka dodatkowych minut spędzonych z przyjaciółmi w ciągu dnia to doskonały sposób na odreagowanie stresu. Na koniec dnia zrelaksowani pracownicy okazują się bardziej efektywni i chętniej wykonują dodatkowe zadania.

Przechodząc z trybu stricte czasowo określonego do projektowego możecie dać pracownikom narzędzia do monitorowania czasu poświęcanego na swoje obowiązki i pozwolić im weryfikować ich własne postępy. W ten sposób buduje się wzajemne zaufanie.

© macrovector, Adobe Stock

Wpływ na działalność firmy

Pracownicy chętniej poświęcają więcej czasu na realizację zadań, jeśli czują, że przełożeni wsłuchują się w ich opinie i biorą je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. To pracownicy niższych szczebli mają bezpośredni kontakt z klientami i najbliższym otoczeniem. Oni też najlepiej rozumieją podstawowe problemy i mogą zasugerować adekwatne rozwiązania.

Realny wpływ na działalność firmy buduje poczucie identyfikacji. Pracownicy chętniej będą też promować firmę, mówiąc o pomysłach, które zrodziły się z ich doświadczenia i zostały wdrożone.

Jednym z najbardziej znanych przykładów na otwarcie się firmy na inicjatywę pracowników jest zasada 20% rozpopularyzowana przez Google. W takiej sytuacji każdy pracownik może poświęcić ⅕ swojego tygodniowego czasu pracy na rozwój własnych pomysłów albo przyłączyć się do pracy nad projektami kolegów. W ten sposób możecie nie tylko pozyskać nowe rozwiązania, ale także uniknąć odejść pracowników, którzy chcą rozwijać swoje projekty – to klasyczna sytuacja win-win.

Jeśli wizja wydzielenia konkretnej ilości czasu pracy w Waszej firmie jest zbyt kosztowna, możecie stworzyć prosty system do zgłaszania pomysłów i planów rozwoju produktu poprzez np. Intranet albo konkretny adres email.

Empatia i szacunek

Morale pracowników w zespole jest ściśle powiązane z poczuciem bycia docenianym. Niezależnie od stanowiska i pełnionej roli, pracownicy potrzebują potwierdzenia, że dobrze wykonują swoje obowiązki. Łatwiej i chętniej realizuje się zadania, gdy ma się przekonanie, że od nas zależy sukces firmy. Trudno o efektywność zespołów, w których nie celebruje się sukcesów i nie docenia osiągnięć.

Wewnętrzne konkursy np. na nazwę nowego produktu lub design strony i satysfakcja związana z wygraną (dodatkowe upominki też są mile widziane) to ważny czynnik motywacyjny. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w każdej firmie zbudować bezkosztowy albo niskokosztowy system podziękowań i docenienia. Mogą to być zarówno pochwały od przełożonych i współpracowników na spotkaniach w szerszym gronie, jak i drobne symbole np. puchar dla najbardziej pomocnego pracownika w danym miesiącu.

Poza pozytywnymi reakcjami na dobrą pracę, ważnym elementem relacji w firmie jest zrozumienie i wsparcie dotyczące życia poza pracą. Pracownicy, którzy otrzymali wsparcie, gdy musieli radzić sobie z pozazawodowymi problemami, potrafią okazać więcej zrozumienia, gdy firma jest w trudnej sytuacji.

© macrovector, Adobe Stock

Benefity

Utrzymywanie dobrych relacji i podnoszenie efektywności w pracy wymaga zaangażowania. Czasem to zaangażowanie sprowadza się do bardziej empatycznych zachowań, a czasem przyjmuje formę pozafinansowych benefitów. Dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej i pakietu sportowego to podstawowe metody utrzymywania pracowników w dobrej kondycji. Z czasem firmy zaczęły rozszerzać pakiety o dodatkowe zabiegi relaksacyjne. Dla pracodawców stało się jasne, że kondycja fizyczna i psychiczna ich pracowników przekłada się na wyniki osiągane przez firmę.

Podsumowanie

Pieniądze nie zawsze są czynnikiem mającym największy wpływ na efektywność pracowników. Docenienie osiąganych rezultatów i zainteresowanie sytuacją życiową to dobre podejście by zbudować atmosferę identyfikacji z firmą. Największy problem z inicjatywami finansowymi jest taki, że pieniądze szybko się kończą. Realny wpływ na działalność rodzi odpowiedzialność, która powinna przełożyć się na postawę wobec pracy.

Szymon Kozak
autor artykułu

Szymon Kozak odpowiada za komunikację i marketing platformy do współpracy Futuramo. Jest częścią zespołu budującego środowisko pracy, w którym użytkownicy mogą automatyzować czasochłonne zadania, zyskując czas na kreatywne projekty.

Ilustracja w nagłówku artykułu: © Jacob Lund
Wszystkie prawa zastrzeżone

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa do artykułu są własnością jego autora. Kopiowanie, modyfikowanie, cytowanie artykułu bez jego zgodny jest zabronione.